Usluge
Biznis podrška
Kreiranje WordPress sajta sa HTML/CSS kodiranjem, uređenje i ažuriranje sajta
Pisanje sadržaja za sajt (stranice, postovi), blog i društvene mreže
Opis proizvoda

Poslovna komunikacija
Pisanje CV/biogrfije i motivacionog pisma
Lektorisanje i korektura teksta
Kreiranje prezentacija (Microsoft PowerPoint / Google Slides)
Prevođenje (sa engleskog na srpski i obrnuto)

Ostalo
Pisanje tekstova za muziku
Umetničke recenzije